B2

PRODEJ BYTŮ A CHALUP

 • -
  -
 • Aktuální akce

  Vizualizace klubovny
  byty v krkonoších

  >>Více

  Bytový dům B2 byl dokončen
  byty v krkonoších

  >>Více

 • Proč investovat?

  • Horské golfové hřiště v Krkonošském národním parku
  • Bydlení přímo na golfovém hřišti
  • Omezený počet nemovitostí- záruka zhodnocení
  • Možnost výhodného pronájmu léto/zima- rychlá návratnost investice
  • V případě financování bude nemovitost splácet Vaši hypotéku!
  • Doživotní členství v golfovém klubu zdarma
  • Panoramatický výhled na golfové hřiště a hory

  >>>Pokračování

 • Návratnost investice

 • Bytové domy a roubenky 

  V I. etapě výstavby je již postaven a zkolaudován bytový dům B2, se šesti byty, čtyřmi garážovými stáními a šesti parkovacími místy. Zahájení prodeje bytů na začátku dubna 2018.

  Stavební pozemky pro roubenky jsou připraveny včetně inženýrských sítí – voda, plyn, kanalizace, elektrická energie, komunikace a stavebního povolení na dům.

  Katalog chalup ke stažení zde.

  Technologický postup výstavby roubených a poloroubených chalup

  Ke stavbě domu jsou použity tradiční stavební materiály jako je pálená cihla, dřevo, pískovec. Objekt je založen na základových pasech a železobetonové podkladní desce. Stěnové konstrukce jsou navrhovány v kompletním cihlovém systému Porotherm Wienerberger. Zdivo je ukončeno železobetonovým pozedním věncem.

  Roubená část je provedena ze smrkového trámoví o průřezu 250/250mm, trámoví se zpracovává přímo na místě stavby a používá se technologie stará cca 150let. Pro výplň v mezerách mezi trámy se používá minerální izolant a konečný „výmaz“ spáry je proveden vápennou maltou s disperzí.

  Na přání klienta, je možné použít i jedlové trámoví. Více informací Vám poskytneme na vyžádání, nebo při osobní schůzce. 

  Strop je dřevěný trámový. Konstrukce střechy je ze smrkových hranolů, krytina beternitové šablony, imitace šindele nebo břidlice z plastového recyklátu, poplastovaný profi lovaný plech ve tvaru taškové krytiny.

  Obytné podkroví je provedeno vestavbou sádrokartonových certifikovaných konstrukcí. Tepelná izolace podkroví je provedena materiály z minerálních vláken. Schodiště je dřevěné.

  Výplně otvorů: okna jednoduchá dělená, otevíravá a sklápěcí, s tepelněizolačním zasklením. Dveře dřevěné, osazené do obložkových zárubní. Nášlapné vrstvy podlah dle výběru stavebníka, např. dlažby, měkčené PVC, plovoucí podlahy, prkna. Napojení na inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, elektro, zemní plyn) je prováděno dle možností konkrétní lokality.

  Vytápění domu je ústřední podlahové v kombinaci s deskovými radiátory. Zdrojem tepla může být dle rozhodnutí klienta kotel na elektřinu, zemní plyn, případně je možná instalace tepelného čerpadla. V obytné místnosti bývá doplňkovým zdrojem tepla topidlo s krbovou vložkou. Odkanalizování domu je dle možností v území provedeno napojením na veřejnou kanalizaci. V případně nutnosti předčištění splaškových vod je na pozemku osazena domovní čistírna odpadních vod nebo jsou v krajním případě splašky svedeny do bezodtokové jímky na vyvážení, rovněž osazené na pozemku stavebníka.

  Každá stavba je realizována na základě ověřené dokumentace pro ohlášení stavby nebo stavebního povolení v souladu se zákonem 183/2006 Sb. (stavební zákon).

  Konečná cena chalupy je určena individuálně dle přání zákazníka, použitého materiálu, velikosti objektu, vybavení a jejího umístění.