PRODEJ BYTŮ A CHALUP

 • -
  -
 • Aktuální akce

  Vizualizace klubovny
  byty v krkonoších

  >>Více

  Bytový dům B2 byl dokončen
  byty v krkonoších

  >>Více

 • Proč investovat?

  • Horské golfové hřiště v Krkonošském národním parku
  • Bydlení přímo na golfovém hřišti
  • Omezený počet nemovitostí- záruka zhodnocení
  • Možnost výhodného pronájmu léto/zima- rychlá návratnost investice
  • V případě financování bude nemovitost splácet Vaši hypotéku!
  • Doživotní členství v golfovém klubu zdarma
  • Panoramatický výhled na golfové hřiště a hory

  >>>Pokračování

 • Návratnost investice

 • Bytové domy

  100% garance banky na celý bytový dům

  V I. etapě výstavby jsou nabízeny bytové domy B1 a B2.

  Ke každému bytu je možné zakoupit garážové stání za cenu 250.000,- Kč (bez DPH)

  Cena parcel je uvedena včetně inženýrských sítí – voda, kanalizace, elektrická energie, komunikace a stavební povolení na dům.

  Katalog chalup ke stažení zde.

  Technologický postup výstavby poloroubených chalup

  Ke stavbě domu jsou použity tradiční stavební materiály jako je pálená cihla, dřevo, pískovec. Objekt je založen na základových pasech a železobetonové podkladní desce. Stěnové konstrukce jsou navrhovány v kompletním cihlovém systému Porotherm Wienerberger. Zdivo je ukončeno železobetonovým pozedním věncem.

  Roubená část je provedena ze smrkového trámoví o průřezu 250/250mm, trámoví se zpracovává přímo na místě stavby a používá se technologie stará cca 150let. Pro výplň v mezerách mezi trámy se používá minerální izolant a konečný „výmaz“ spáry je proveden vápennou maltou s disperzí.

  Strop je dřevěný trámový. Konstrukce střechy je ze smrkových hranolů, krytina beternitové šablony, imitace šindele nebo břidlice z plastového recyklátu, poplastovaný profi lovaný plech ve tvaru taškové krytiny.

  Obytné podkroví je provedeno vestavbou sádrokartonových certifi – kovaných konstrukcí. Tepelná izolace podkroví je provedena materiály z minerálních vláken. Schodiště je dřevěné.

  Výplně otvorů: okna jednoduchá dělená, otevíravá a sklápěcí, s tepelněizolačním zasklením. Dveře dřevěné, osazené do obložkových zárubní. Nášlapné vrstvy podlah dle výběru stavebníka, např. dlažby, měkčené PVC, plovoucí podlahy, prkna. Napojení na inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, elektro, zemní plyn) je prováděno dle možností konkrétní lokality.

  Vytápění domu je ústřední podlahové v kombinaci s deskovými radiátory. Zdrojem tepla může být dle rozhodnutí klienta kotel na elektřinu, zemní plyn, případně je možná instalace tepelného čerpadla. V obytné místnosti bývá doplňkovým zdrojem tepla topidlo s krbovou vložkou. Odkanalizování domu je dle možností v území provedeno napojením na veřejnou kanalizaci. V případně nutnosti předčištění splaškových vod je na pozemku osazena domovní čistírna odpadních vod nebo jsou v krajním případě splašky svedeny do bezodtokové jímky na vyvážení, rovněž osazené na pozemku stavebníka.

  Každá stavba je realizována na základě ověřené dokumentace pro ohlášení stavby nebo stavebního povolení v souladu se zákonem 183/2006 Sb. (stavební zákon).

  Cena chalupy je určena individuelně dle přání zákazníka a dle velikosti, vybavení a umístění chalupy.